Datum / čas Událost
02. 06. 2019
12:00 - 17:00
Čikov
Čikov – Žďárská liga, Čikov
02. 06. 2019
12:00 - 17:00
Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy – Velká cena Blanenska, Ostrov u Macochy